ชาติหน้า หากหมายถึงตายไปแล้ว ไปเกิดใหม่ ,ไม่มีจริง ,ตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่มีเหตุมีผล ,แต่หากชาติหน้า หมายถึง ปีหน้าเดือนหน้า หรือ หลังจากจบการศึกษา จะทำงานอะไร อย่างไร ,หรือ หลังจากแต่งงาน คุณจะสร้างและพัฒนาความรัดความเข้าใจกันระหว่างสามีภรรยา ฯลฯ คุณสามารถวางแผนได้ โดยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง แล้วทำ และพัฒนาต่อไป ..ชาติหน้าในชีวิตจริงของคุณ จะเกิดเป็นจริงได้ ด้วยตัวคุณเอง ..
167 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา