เกิดเป็นมนุษย์ เพราะสามารถบวชเป็นพระ และได้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ เพื่อให้เข้าสู่พระนิพพานค่ะ
143 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา