ด้วยฝรั่งทำให้ดู ถ้าลองเป็นแขกทำให้ดูแล้วคงไม่ทำตาม
เราอยากได้ยินผู้ชนะพูด คนรวยพูด อยากทำตามเขา อยากเป็นเหมือนเขา จนบางทีหลงลืมตัวเอง ความเป็นอดีตที่มา สภาพอากาศหรือสังคมของตัวเอง
167รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...