เพราะมันคือการแสดงออกของร่างกาย การนั่งลงคือการให้กียรติ์ การร้องขอ การยอม ทำให้ผู้หญิงรู้สึกดี ถ้าผู้หญิงเค้ารักและพร้อมนะ ถ้าไม่พร้อมนี่อาจจะผิดหวังได้ 🤣
125รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...