เราก็ไม่เข้าใจทำไมต้องทำ ไม่ต้องเรียนแบบต่างชาติก็ได้
70รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...