19 พ.ค. 2022 เวลา 05:21 • ความคิดเห็น
1.หากทั้งสองสิ่งขัดแย้งกันมากๆ เราต้องศึกษาบริบทให้มากขึ้น 2.มักมีอะไรมากกว่าตาเห็นและหูได้ยิน เพราะชีวิตมีความยากต่างกันในการตัดสินใจพูดและทำ ณ สถานการณ์หนึ่งๆ 3.ธรรมชาติของคนเรามันจะลำเอียงเข้าข้างตัวเอง เราอยากจะเชื่อในสิ่งที่เราต้องการ และ 4.ถึงจุดหนึ่งเราแค่ต้องยอมรับกับสิ่งที่เราเลือกเชื่อ ไม่ว่าผลมันจะออกมาดีหรือไม่ก็ตาม ยอมรับผล แล้ว move on อย่างน้อยเราก็ได้บทเรียน
โฆษณา