ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าสิ่งที่ได้ยิน ขัดแย้งกับสิ่งที่เห็น คุณเลือกเชื่อสิ่งไหน ?
18 พ.ค. 2022 เวลา 09:13 • ความคิดเห็น • 27 คำตอบ
คำตอบ (27)