คนอีสาน (กลุ่มคนชาติพันธุ์หลากหลาย) กลุ่มคนที่เคยเป็นแค่คนชายขอบ ในยุคสมัยก่อน ที่ผู้เขียนยังเป็นเด็ก) เราถูกสอนถูกสร้างด้วยขนบประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างคำว่า “คันได๋ไปหน้าแล้วอย่าถอยหลังให้คนญ่ำ ให้ไปตายผากหน้าเพิ่นจั่งเอิ้นว่าหาญ” คนอีสานส่วนใหญ่จงมีความอดทนในตัวเองสูงมากทุกยุค... อ่านต่อ
107 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา