cover

จิปาถะ และ อรรถรส

  • 0
  • 225
    โพสต์
  • 43
    ผู้ติดตาม
  • จิปาถะและอรรถรสคือเพจที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่พบเจอมาให้อดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริง สิ่งที่พูดคุยกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาทุกความเชื่อ
  • สร้างเพจเมื่อ 28 เม.ย. 2022