20 พ.ค. 2022 เวลา 14:07
ข้ออ้างในการลาหยุดงานในยุคอียิปต์โบราณเมื่อกว่า “3,000 ปี” ก่อน
1
การลาหยุดงาน เป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมการทำงาน... อ่านต่อ
โฆษณา