22 พ.ค. 2022 เวลา 23:09 • ความคิดเห็น
VDO กึ่งสารคดี
จากสำนักข่าวรัสเซีย RT News
เพื่อแสดงถึงภารกิจของอาสาสมัครชาวรัสเซีย ในการช่วยเหลือประชาชน ชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซีย ในเมือง Mariupol และพื้นที่ซึ่งเสียหายจากสงครามยูเครน-รัสเซีย
ถึงแม้จะเป็น VDO กึ่งสารคดีนี้จะออกไปในเชิงปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation)
เพื่อประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของฝ่ายรัสเซีย
แต่ก็เผยให้เห็นมุมมองความคิดที่หลากหลายของประชาชนพลเมืองที่ได้รับความเดือดร้อน
จากไฟสงครามครั้งนี้
Reference : Telegram ชื่อ RT News
โฆษณา