23 พ.ค. 2022 เวลา 01:56 • ปรัชญา
๏ คิดว่าดีมันก็ดี อยู่ที่คิด
เห็นว่าผิดมันก็ผิด ตามคิดเห็น
เป็นอย่างไร อยู่ที่ใจจะให้เป็น
ใจมันเต้น เราจึงเต้น เต้นตามใจ
สรรพสิ่งลมลม เพียงสมมุติ
พอสูงสุดแล้วสามัญ เช่นนั้นไหม?
เหมือนจะต่าง แต่ไม่ต่างแต่อย่างใด
มันแค่ใจ จะคิดไปอย่างไรกัน
สิ่งเลวร้ายจะกลายกลับ นับเป็นโชค
ความเศร้าโศกจะกลายกลับ นับเป็นขวัญ
แค่รู้เท่าจิตใจ คิดให้ทัน
ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น เท่านั้นเอย ๚ะ๛
โฆษณา