มองได้หลายมุม 1. เป็นอารมณ์เดียวกัน "อกหัก และเพลงเศร้ฃ 2.เป็นความรับรู้ ที่ถูกเผยแพร่มาต่อเนื่อง เป็นตัวชี้นำคนทั่วไป ให้คิดหรือทำตาม ฯลฯ , ความจริง อยู่ที่ ความรับรู้ ความเข้าใจ ต่อ " อกหัก " และ "เพลงเศร้า " ของแต่ละคน ,1.คนทั่วไป จะเป็นเช่นนั้น ตามที่ได้กล่าวมาข้างตน 2.แต่คนที่ใช้ "ความรู้สติปัญญา ความจริง " จะเข้าใจ , ทั้งเหตุของการอกหัก และเพลงเศร้า ,เราจะจัดการได้
55 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา