เขาบอก expectations หรือความคาดหวังที่เขามีต่อคุณ แสดงว่าเขาเห็นคุณเป็นคนเก่ง มีความสําคัญกับองค์กร ปรกติคนเราจะไม่คาดหวังกับคนที่ไม่เอาอ่าว ไม่ได้เรื่อง หรือคนที่มีผลงานงั้นๆ จะคาดหวังกับคนที่เป็นแบบนั้นคือทนไม่ไหวจริงๆ แต่กรณีของคุณคงไม่ใช่ คงเป็นไปในทางบวกมากกว่า คุณคงเคยได้ยินในหนังที่เจ้านายชอบพูดว่า ผมมีคาดหวังในตัวคุณสูงอย่าทําให้ผมผิดหวังเชียว เจ้านายคุณก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละ
ความหมายที่ เขาจะสื่อ คือเขาเห็นคุณมีความสามารถ ( abilities ) เขากําลัง challenge คุณ เขากําลังยกระดับความสามารถ ( empowerment ) เขาต้องการดูวุฒิภาวะคุณ ( maturity ) เขาดู decision making skill เป็นสิ่งที่ผมใช้กับลูกน้องบ่อยๆ เพราะ มาตรฐานเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้ง่ายมาก แต่ผมจะ challenge เขาให้อยู่เหนือมาตรฐานหรือที่เรียกว่าใส่ expectations ลงไปเต็มที่แต่จะไม่บอกวิธีการ ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์มากพอ
ยังไม่เข้าใจว่าถูก challenge ก็ค่อยๆเรียนรู้ไป ตะล่อมถามหัวหน้า แต่อย่าถามว่าทําอย่างไร ให้ถามว่า หนูจะหาข้อมูล หรือ resources หรือ guidelines บางอย่างที่ไหนดี หัวหน้าพอจะแนะนําได้ไหมค่ะ เพราะหัวหน้าเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์สูง อาจจะบ้ายอก็ยอเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะ guide ให้เอง ไม่ต้องห่วง ตอนนี้เขาอาจกําลังทดสอบคุณอยู่
เป็นสไตล์การทํางานของหัวหน้าอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ใช่ประเภท เจ้าระเบียบ ทําตามกฎกติกาเป๊ะ สั่งงานตาม pattern หรือ procedure ลูกเดียว ห้ามทำนอกเหนือคําสั่ง
2 ถูกใจ
124 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา