.
มันอาจต้องวินิจฉัยคำกันก่อน
คำว่าศาสนา แปลว่า อะไร
ศาสนา แปลว่า ความเชื่อ
คำถามก็จะมีความหมายว่า
ความเชื่อยังจำเป็นอยู่ไหม?
ความเชื่อก็จำเป็น
ทุกคนต้องมีความเชื่ออะไรสักอย่างในตัวเอง
ที่มันจะนำพาเขาไป
แม้กระทั้งเชื่อว่าฉันไม่เชื่อในอะไรเลย
ศาสนา แปลว่า คำสอน
ทุกคนก็ต้องมีศาสนาแน่ๆ
เพราะเราก็ถูกสอนให้มีความรู้
สารพัดความรู้ล้วนเป็นศาสนาของเรา
และเราก็นับถือมันแม้จะไม่มีพิธีกรรม
ศาสนา แปลว่า การบูชา
อันนี้เราทุกคนก็บูชา
ตามแบบที่ชอบ
บูชาดราก้อนบอลก็บูชา
บูชานักฟุตบอล
ศาสนา แปลว่า การอ้อนวอน
เราก็อ้อนวอนเหมือนกัน
จะอ้อนวอนต่อตัวเอง
หรืออ้อนวอนคนรอบข้าง
หรืออ้อนวอนเทพ
เราทุกคนก็อ้อนวอน
ไปตามแนวทางของตัวเอง
ศาสนา แปลว่า วิทยาการอย่างหนึ่ง
ซึ่งมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
เราทุกคนก็มีศาสนาเพราะ
เราก็เล่าเรียนวิชาต่างๆ
เพื่อมาใช้ในชีวิต
ศาสนา แปลว่า ความกลัว
เราก็ทุกคนก็มีความกลัว
และต่างก็มีวิธีเผชิญหน้ากับความกลัวในแบบของตัวเอง
เพื่อที่จะมั่นใจในตนเอง
บางที่ความที่อยากเป็นอิสระ
โดยที่ไม่รู้ว่าอิสระนั้น
แท้จริงเป็นอย่างไร
ก็คือการทำลายอิสระ
ตามที่อยากจะเป็นนั่นแหละ
  • 2
โฆษณา