ความคิดเห็นบนคำถาม

ศาสนายังสำคัญต่อมนุษย์โลกอยู่มั้ย ?
23 พ.ค. 2022 เวลา 14:47 • ประวัติศาสตร์ • 28 คำตอบ
ด้วยตรรกะ ที่ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์กันได้แล้ว ยังจำเป็นอยู่มั้ยสำหรับศาสนา
คำตอบ (28)
 • สุดยอดคำตอบ
  ตรรกะที่ว่าคนเรา มีความฉลาด โตๆกันแล้ว วิเคราะห์กันเองได้แล้ว เลยไม่จำเป็นต้องมีศาสนา ผมว่ามันฟังดูก็มีเหตุมีผลดีและที่สําคัญ ฟังดูแล้วเท่ห์ มีความเป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัย แต่เราเคยสังเกตกันไหมว่า การที่เราบ่นๆเรื่องความอยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ ความเอารัดเอาเปรียบ ความไม่เท่าเทียม...
 • จำเป็นเสมอ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการค้นหา
  และสงสัย ศาสนาจะเป็นที่รวมของคำตอบรวบยอด
 • สำคัญคะ ต่อให้ทุกวันนี้ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์เองได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต ทุกคนมีวงจรของชีวิต คือขึ้นและลง ขึ้นเราจะไม่พูดถึง เพราะมันคือช่วงเวลาของความสุข แต่เวลาลง หรือมีปัญหา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกข์ คุณจะผ่านมันไปได้อย่างไร สำหรับดิฉันศาสนา...
 • ศาสนาคือการศึกษาเล่าเรียนเน้นความดีความชั่วภายในจิตวิญญาณสอนเรื่องการเกิดดับตามธรรมชาติคือกฏไตรลักษณ์.อนิจจัง.ทุกขัง.อนัตตา.#สรรพสิ่งมีการเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นธรรมดา=ศาสนาก็อยู่ในกฏเกณต์นี้เมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วถึงเวลาก็ดับไป... อ่านต่อ
 • จะมีรึไม่มี ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ ว่าจำเป็นต้องมีรึไม่มี ส่วนสำคัญที่สุดได้เรียนรู้จริงๆตามหลักธรรมที่ทุกศาสนาสอนรึเปล่า พื้นฐานการใช้ชีวิตและการเลี้ยงดูก็ยังคงต้องใช้หลักคำสอนของแต่ละศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในทางที่ควร
 • ถ้าตอนนี้ยังสำคัญ แต่อนาคตน่าจะไม่
 • ถ้าตีความว่าศาสนาคือพิธีกรรมหรือลำดับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ผมมองว่าไม่จำเป็นแล้วครับ
  แต่หากมองว่าศาสนาเป็นหลักการของสัจจะธรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์แยกแยะตรรกะของสังคมที่มีความหลากหลาย และใช้เป็นตัวประเมินความถูกผิด หรือใช้ขัดเกลาจิต...
 • Yes but don't be a religious extremist. Religions must promote true peace n mercy.
 • เราว่าทุกศาสนาคือความเชื่อ จริงๆในโลกที่กว้างนี้ ก็ยังมีความเชื่อที่หลายหลากมากกว่าแค่ศาสนาที่มนุษย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ยึดเพื่อจะได้ทำบางสิ่งได้ เหมือนสมัยตอนเราอยู่ในยุคนายพราน เราก็มีความเชื่อต่างๆมากๆ เราเลยรู้สึกว่าความเชื่อที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นั่นยังสำคัญ และที่สำคัญไปกว่านั่นค...
 • ศาสนายังสำคัญต่อโลกมนุษย์ในเเง่ของการขัดเกลาจิตใต้สำนึกหรือจิตใจ เพราะเนื่องจากว่ามนุษย์มีความต้องการความอยากความโกรธความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งหมดนี้หากยังปรากฏอยู่ต่อคนทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตามจะอายุเท่าใดก็ตามย่อมเกิดความขัดแย้ง ไม่ผาสุขเเละเกิดควา...