จะมีรึไม่มี ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ ว่าจำเป็นต้องมีรึไม่มี ส่วนสำคัญที่สุดได้เรียนรู้จริงๆตามหลักธรรมที่ทุกศาสนาสอนรึเปล่า พื้นฐานการใช้ชีวิตและการเลี้ยงดูก็ยังคงต้องใช้หลักคำสอนของแต่ละศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในทางที่ควร
145 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา