24 พ.ค. 2022 เวลา 16:49 • ประวัติศาสตร์
ถ้าตีความว่าศาสนาคือพิธีกรรมหรือลำดับขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ผมมองว่าไม่จำเป็นแล้วครับ
แต่หากมองว่าศาสนาเป็นหลักการของสัจจะธรรมที่ใช้เป็นเกณฑ์แยกแยะตรรกะของสังคมที่มีความหลากหลาย และใช้เป็นตัวประเมินความถูกผิด หรือใช้ขัดเกลาจิตใจคนให้เติบโตขึ้น ในมุมนี้ผมยังมองว่าจำเป็นครับ เพราะ ยุคนี้มีความหลากหลายสูงมาก และความหลากหลายนี้ก็สร้างความแตกแยกได้ด้วย หากไม่มีหลักอะไรไว้เป็นบรรทัดฐานเลย ผมก็มองว่าสังคมจะยิ่งเห็นแก่ตัวและเอาแต่เชื่อว่าตัวเองถูกต้อง แบบนี้จะยิ่งอยู่กันยาก
ในฐานะคริสเตียนคงต้องบอกว่า คำสอนหรือหลักดีๆที่ไหนก็มี ไม่ต้องศาสนาเขาก็สอน แต่หลักการดีๆที่ทั้งดูดีทั้งสมเหตุสมผล แต่หากลงลึกไปในด้านประสาทวิทยา หรือถึงระดับจิต กลับพบว่า หลักการนั้นเป็นของปลอม ก็มีให้เห็นอยู่เยอะมากเช่นกัน ดังนั้นการจะไม่ให้มีศาสนาเลย มันก็อันตรายพอสมควร เพราะ เราก็จะไปเชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อ ทั้งที่มันอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้ โดยที่เราเองไม่มีวันรู้ เนื่องจากเรา Bias ไปแล้ว
โฆษณา