24 พ.ค. 2022 เวลา 15:47 • ประวัติศาสตร์
เราว่าทุกศาสนาคือความเชื่อ จริงๆในโลกที่กว้างนี้ ก็ยังมีความเชื่อที่หลายหลากมากกว่าแค่ศาสนาที่มนุษย์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ยึดเพื่อจะได้ทำบางสิ่งได้ เหมือนสมัยตอนเราอยู่ในยุคนายพราน เราก็มีความเชื่อต่างๆมากๆ เราเลยรู้สึกว่าความเชื่อที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นั่นยังสำคัญ และที่สำคัญไปกว่านั่นคือความเชื่อในตัวเอง
โฆษณา