ศาสนาคือการศึกษาเล่าเรียนเน้นความดีความชั่วภายในจิตวิญญาณสอนเรื่องการเกิดดับตามธรรมชาติคือกฏไตรลักษณ์.อนิจจัง.ทุกขัง.อนัตตา.#สรรพสิ่งมีการเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นธรรมดา=ศาสนาก็อยู่ในกฏเกณต์นี้เมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วถึงเวลาก็ดับไป
เมื่อคนไม่สนใจในศาสตร์ใดๆอีกศาสตร์นั้นก็ดับสูญไป
4ถูกใจ
152รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...