สำคัญคะ ต่อให้ทุกวันนี้ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์เองได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต ทุกคนมีวงจรของชีวิต คือขึ้นและลง ขึ้นเราจะไม่พูดถึง เพราะมันคือช่วงเวลาของความสุข แต่เวลาลง หรือมีปัญหา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกข์ คุณจะผ่านมันไปได้อย่างไร สำหรับดิฉันศาสนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือที่พึ่งทางใจ ทำให้จิตใจสงบ ไม่หลุดลอย และมีสติตามมาคะ
57 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา