10 มิ.ย. 2022 เวลา 21:56 • ประวัติศาสตร์
จำเป็นเสมอ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการค้นหา
และสงสัย ศาสนาจะเป็นที่รวมของคำตอบรวบยอด
โฆษณา