จำเป็นเสมอ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการค้นหา
และสงสัย ศาสนาจะเป็นที่รวมของคำตอบรวบยอด
52รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...