ศาสนายังสำคัญต่อโลกมนุษย์ในเเง่ของการขัดเกลาจิตใต้สำนึกหรือจิตใจ เพราะเนื่องจากว่ามนุษย์มีความต้องการความอยากความโกรธความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทั้งหมดนี้หากยังปรากฏอยู่ต่อคนทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดอยู่ที่ใดบนโลกนี้ก็ตามจะอายุเท่าใดก็ตามย่อมเกิดความขัดแย้ง ไม่ผาสุขเเละเกิดความวุ่นวายขึ้น มันก็เหมือนกับชุมชน เมือง ประเทศก็ต้องมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเป็นเรื่องธรรมดา
เเต่ถ้าหากคนเรามีความละอาย มีความเกรงกลัวต่อบาปเกรงใจ เเละความนอบน้อมซึ่งกันเเละกันไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายก็ย่อมได้
  • 1
โฆษณา