25 พ.ค. 2022 เวลา 02:01 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
การที่เราเปิดใจ คิดดี ทำดี ทำได้ ให้โอกาสตนเองและคนอื่น ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น ไม่คิดเล็กคิดน้อย รู้วิธีเอาตัวรอด เราก็จะกลายเป็นคนดีที่มีแต่ความสุข^^
โฆษณา