ความสุข
  • 1.6K
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 904
    สมาชิก
คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก