25 พ.ค. 2022 เวลา 08:59 • ความคิดเห็น
ให้คิดว่า ทุกคนต่างสนใจเรื่องของตัวเองค่ะ
ไม่มีใครสนใจ หรือใส่ใจเรามากนัก
ฝึกไปเรื่อยๆ เราจะพัฒนาขึ้น
สุดท้ายถ้าอายุมากขึ้น ความอายจะลดลงไปเองด้วยค่ะ
โฆษณา