เดี๋ยวก่อนครับ ความสุขกับคนดีไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่มีความเกี่ยวพันกันเฉยๆครับ
คนดีหรือคนเลวก็มีความสุขได้ครับ ตามสภาพของตัวเอง
66รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...