25 พ.ค. 2022 เวลา 09:50 • ปรัชญา
ความสุขทำให้เราเป็นคนดีไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
เดี๋ยวก่อนครับ ความสุขกับคนดีไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่มีความเกี่ยวพันกันเฉยๆครับ
คนดีหรือคนเลวก็มีความสุขได้ครับ ตามสภาพของตัวเอง
โฆษณา