25 พ.ค. 2022 เวลา 12:53 • ความคิดเห็น
ถ้าเลือกทางเดินผิดก็แต่เดินหันหลังกลับไปตั้งต้นใหม่ อาจเสียเวลา แต่ยังมีโอกาสแก้ไข ดีกว่าปล่อยเลยตามเลย
โฆษณา