ถ้าเลือกทางเดินผิดก็แต่เดินหันหลังกลับไปตั้งต้นใหม่ อาจเสียเวลา แต่ยังมีโอกาสแก้ไข ดีกว่าปล่อยเลยตามเลย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา