25 พ.ค. 2022 เวลา 15:59 • ความคิดเห็น
1.พูด คุย กับตัวเองให้บ่อย
2.หาความรู้ให้มาก
3.ทบทวนสิ่งที่ตนเองกระทำในแต่ล่ะวัน หาจุดบกพร่อง จุดเด่น ให้เจอ
4.หาเหตุผลที่เราต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ
5.ยิ้มให้กับทุกสิ่งอย่างตั้งใจ
ทำให้ได้ตามนี้ ความอายจะค่อยๆลดลง
โฆษณา