27 พ.ค. 2022 เวลา 10:20 • ความคิดเห็น
VDO ยุทธวิธีการโจมตีรถถัง โดยใช้อาวุธต่อสู้รถถัง "ซึ่งอาจเป็น" Javelin ของ ทหารฝ่ายยูเครนและทหารอาสาสหรัฐฯ (อ้างอิงข้อมูลจาก Telegram ชื่อ Ukraine NOW) ประสานรวมกับภาพถ่ายจาก Drone
โฆษณา