สำหรับเราคงเป็นการเรียน การอ่านหนังสือ การดูภาพยนต์ ซีรีส์ สารคดี และสำคัญที่สุดคงเป็นประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เพราะเราในแต่ละช่วงวัยก็มีความคิดและมุมมองชีวิตต่างไป แต่เหล่านั้นมันก็ประกอบเป็นเราในปัจจุบัน และเราในปัจจุบันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราอนาคต🌱
42 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา