คำถาม

อะไรที่สร้างความเป็นคุณขึ้นมา ?
27 พ.ค. 2022 เวลา 17:16 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
ตามหัวข้อ อะไรที่สร้างความเป็นตัวเอง สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันและไม่เหมือน และคุณเป็นคุณจนถึงตอนนี้ได้... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (7)