ความคิดเห็นบนคำถาม

อะไรที่สร้างความเป็นคุณขึ้นมา ?
27 พ.ค. 2022 เวลา 17:16 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
ตามหัวข้อ อะไรที่สร้างความเป็นตัวเอง สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันและไม่เหมือน และคุณเป็นคุณจนถึงตอนนี้ได้... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (7)
 • พ่อ แม่ ให้ชีวิต
  ส่วนประกอบอื่นคือ จิตใจ จิตใต้สำนึกที่ดี ค่ะ
 • - ความตั้งใจ และความรักความเอาใจใส่ของพ่อและแม่
  - ความเมตตากรุณาและน้ำใจของบุคคลรอบข้างที่คอยให้การศึกษาอบรม คำแนะนำที่ดี และการดูแลเราในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งชีวิต
  - สิ่งดีๆ ที่เราได้ทำขึ้น ให้กับคนอื่นๆ และให้กับโลกนี้เพื่อส่งต่อโลกท...
 • ความผิดหวัง & ความล้มเหลวจากสิ่งที่มุ่งมั่น & ตั้งใจ
  🤩💖✌️
 • สำหรับเราคงเป็นการเรียน การอ่านหนังสือ การดูภาพยนต์ ซีรีส์ สารคดี และสำคัญที่สุดคงเป็นประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต เพราะเราในแต่ละช่วงวัยก็มีความคิดและมุมมองชีวิตต่างไป แต่เหล่านั้นมันก็ประกอบเป็นเราในปัจจุบัน และเราในปัจจุบันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราอนาคต🌱
 • อดีต ครับ
 • หนังสือและประสบการณ์ ขัดเกลาให้เป็นผมในวันนี้ครับ🙂
 • โครโมโซม พันธุกรรม กรรมพันธุ์
  บุญ กรรม จิตวิญญาณ
  มิติเวลา กาลเวลา ชาติภพ
  สันดาน นิสัยใจคอ จริต ความชอบ ความเกลียดชัง...