พ่อ แม่ ให้ชีวิต
ส่วนประกอบอื่นคือ จิตใจ จิตใต้สำนึกที่ดี ค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา