29 พ.ค. 2022 เวลา 13:56 • ความคิดเห็น
พ่อ แม่ ให้ชีวิต
ส่วนประกอบอื่นคือ จิตใจ จิตใต้สำนึกที่ดี ค่ะ
โฆษณา