- ความตั้งใจ และความรักความเอาใจใส่ของพ่อและแม่
- ความเมตตากรุณาและน้ำใจของบุคคลรอบข้างที่คอยให้การศึกษาอบรม คำแนะนำที่ดี และการดูแลเราในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งชีวิต
- สิ่งดีๆ ที่เราได้ทำขึ้น ให้กับคนอื่นๆ และให้กับโลกนี้เพื่อส่งต่อโลกที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นหลังค่ะ
โฆษณา