มีบัญชีอยู่แล้ว?
สรุป 4 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ NAV
NAV หรือ Net Asset Value มีอะไรที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง มาอ่านกัน...
1. NAV คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คิดจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมถึงเงินผลประโยชน์ที่ได้รับ หักด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุน และถ้านำ NAV หารด้วย จำนวนหน่วยลงทุน จะเป็น NAV ต่อหน่วยหรือ มูลค่าหน่วยลงทุน
แต่ว่า เวลาเราซื้อขายหน่วยลงทุน เราจะไม่ได้ดูที่มูลค่าหน่วยลงทุนนะ เราจะต้องดูที่ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะไม่ได้เท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนถ้ากองทุนนั้นมีค่าธรรมเนียมขายหรือรับซื้อคืน
2. NAV ใช้มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด (Mark to Market) แม้ว่ากองทุนจะยังไม่ได้ขายสินทรัพย์เหล่านั้นออกมาก็ตาม ดังนั้น NAV จึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ในแต่ละวัน ซึ่งการ Mark to Market ไม่ได้ real time เช่น ราคาหุ้นที่กองถืออยู่ ก็จะเป็นราคาหุ้นนั้นตอนปิดตลาด ดังนั้นกว่าจะรู้ก็จะเป็นตอนสิ้นวัน และถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศก็อาจเป็นวันถัดไปถึงจะรู้
3. มูลค่าหน่วยลงทุน ไม่ได้ไว้บอกความถูก/ แพง หรือบอกว่ากองทุนดีหรือไม่ดี แต่การดูการเปลี่ยนแปลงของ NAV จะทำให้รู้ว่ากองทุนนั้น บริหารงานได้กำไรหรือขาดทุน
ดังนั้นการลงทุนกองทุนรวม เราไม่ได้เลือกกองทุนกองนั้นน่าสนใจ โดยเทียบจากมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าไหร่ แต่ที่ควรสนใจ และไว้เทียบระหว่างกองทุน คือ เรื่องของผลตอบแทน และค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะค่าธรรมเนียม TER
ส่วนที่พอจะบอกความถูกแพงของกองทุน คือ แนวโน้มมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่ เช่น กองทุนรวมหุ้น Set 50 เราก็ศึกษาดูว่า หุ้นในดัชนี Set 50 ตอนนี้เป็นยังไง ในอนาคตแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
4. NAV ลดลงได้เมื่อกองทุนจ่ายปันผล เพราะเงินปันผล ปันออกมาจากมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน จึงทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลงพอๆ กับเงินปันผลที่จ่ายออกมา กองทุนรวมแบบปันผล มูลค่าหน่วยลงทุนจึงไม่ค่อยเพิ่มเมื่อเทียบกับกองทุนแบบไม่ปันผล
แต่ผลตอบแทนของกองทุนรวมแบบปันผลและไม่ปันผลจะพอๆ กัน เนื่องจากกองทุนคิดผลตอบแทนแบบ Total Return ซึ่งรวมเงินปันผลเข้าไปด้วยเสมือนว่ามีการนำไปลงทุนซ้ำ
เงินปันผลที่เราได้รับจากกองทุนรวมนั้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของยอดเงินปันผลที่ได้รับ ส่วนจะนำไปยื่นรวมเป็นรายได้ตอนยื่นภาษีหรือไม่แล้วแต่เรา จะนำไปยื่นรวมหรือไม่นำไปยื่นก็ได้ ซึ่งแนะนำว่า ถ้าเราเสียฐานอัตราภาษีน้อยกว่า 10% ควรนำไปรวมยื่นแต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ควรนำไปรวมยื่น
NAV นั้นคือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการคิดมูลค่าสินทรัพย์จะเป้นลักษณะ Mark to Market และ NAV ไม่ได้บอกความถูกแพง หรือบอกว่ากองทุนดีหรือไม่ดีนะ และกองทุนแบบปันผล เมื่อปันผลออกมาก็จะทำให้ NAV ลดลงได้นะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #กองทุนรวม #NAV #ค่าธรรมเนียม #ผลตอบแทน #TER #ความถูกแพงของกองทุน #มูลค่าหน่วยลงทุน #ราคารับซื้อ #ราคาขาย #กองทุนแบบปันผล #กองทุนรวมแบบปันผล #กองทุนรวมหุ้น #MutualFund
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  "ยูเครน" ดิ้นรนหนัก เพื่อหาเงินทำสงครามกับ"รัสเซีย" การสู้รบกับรัสเซีย ส่งผลกระทบอย่างหนักกับงบประมาณของยูเครนที่ใกล้หมดลง ในขณะที่ความช่วยเหลือจากตะวันตกล่าช้าและลดลง ทำให้ยูเครนต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินอย่างหนัก
  รถเป็นรอยขูด เกิดจากสาเหตุอะไร ? พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเอง แม้จะเป็นรอยขนแมว รอยขีดข่วนเล็กน้อย เชื่อว่าหลายคนคงไม่สบายใจกับรอยขีดข่วนเหล่านี้แน่นอน
  #MainStand : เปิดราคาค่าเบียร์ 20 สโมสรพรีเมียร์ลีก 2022/23 อาจเป็นสิ่งที่ชวนให้เลือดลมมันพลุ่งพล่านส่อเกิดเรื่องก็จริง แต่เบียร์กับฟุตบอลนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งได้ไปดูในสนาม ดูเกมมัน ๆ พลางจิบน้ำสีอำพันบ้าง ขาวบ้าง ดำบ้าง ตามแต่สูตรไป แหมมันชื่นใจจริง ๆ
  เมื่อนักประดิษฐ์อยากให้งูมีขาเหมือนสัตว์อื่นๆบ้าง และภาพก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็น ..
  ดูทั้งหมด