ความคิดเห็นบนชุมชน
กองทุนรวม
  • 159
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 177
    สมาชิก
กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน