มีบัญชีอยู่แล้ว?
กองทุนรวม
  • 90
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 92
    สมาชิก
กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน