ความรักคือการอดทนนาน เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
โฆษณา