ลองคิดอย่างนี้ดู
ลองนึกถึงตอนที่เรางานทำอะไรบางอย่างจนเสร็จ/สำเร็จ ย้ำๆอยุ่อย่างนั้นจนเกิดความเชื่อมั้นว่าเราทำไอ้นั่นสำเร็จแล้ว ไอ้นี่เราต้องทำได้สิ
หรือไม่ก็ ลองคิดว่าเราคือหนึ่งในล้าน sperm ที่สามาถเกิดมาได้ นั้นคือความสำเร็จครั้งแรกของชีวิตเรา
คิดเท่านี้ผมว่าความเชื่อมั่นฟูขึ้นมาเป็นกองเลยใช่ใหมครับ
โฆษณา