1 มิ.ย. 2022 เวลา 16:59 • ความคิดเห็น
ตัวเราย่อมรู้จักตัวเราดีครับ แต่บางครั้งคนรอบข้างก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเราได้ดีเช่นกัน
โฆษณา