ตัวเราย่อมรู้จักตัวเราดีครับ แต่บางครั้งคนรอบข้างก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเราได้ดีเช่นกัน
36 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา