ถ้าเตรียมทางเลือกไว้ดีพอ
คุณจะมีงานทำตลอดชีวิต
งานเพื่อใช้ชีวิตในอนาคต
กับงานสำหรับหาเลี้ยงชีวิต
ถ้าคุณมีเวลาพอทบทวนชีวิต
ที่ผ่านมาจนตกผลึก
ทั้งสองงานจะรวมเป็นหนึ่งเดียว
166รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...