"ทีทีดับบลิว" (TTW) ทำธุรกิจอะไร?
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม
ย้อนกลับไปช่วงก่อนปี 2540...ในพื้นที่ปริมณฑลชายขอบกรุงเทพฯ อย่าง จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ได้เกิดการขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้คนจากเมืองหลวงย้ายออกมาอาศัยในแถบชานเมืองมากขึ้น
แน่นอนว่าสาธารณูปโภคสำคัญอย่าง "น้ำ" ถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่ขาดไม่ได้ ซึ่งปริมาณน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคสำหรับการเติบโตของพื้นที่นี้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีอัตราเร่งที่สูงกว่า ทำให้การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น
หลังจากสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมาก และอย่างต่อเนื่อง ไม่นานปัญหาใหญ่ก็ตามมานั่นก็คือ "ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำเค็มแทรกซึมสู่แหล่งน้ำใต้ดิน"
ปัญหาแผ่นดินทรุด
จนภาครัฐ ณ ช่วงเวลานั้นต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการให้ประชาชนหันมาใช้ "น้ำประปา" ซึ่งจะช่วยลดปัญหานี้ไปได้ รวมถึงมีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยมากกว่า อีกทั้งจะช่วยรองรับความต้องการใช้น้ำประปาได้อย่างเพียงพอ
และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของ "บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)" (ชื่อย่อหลักทรัพย์: TTW) เดิมชื่อ "บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)" ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระยะเวลา 30 ปี
โดย กปภ. ซื้อน้ำประปาที่ TTW ผลิตและจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2547 (Commercial Operations Date: COD)
ทั้งนี้ TTW ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปี ให้ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำท่าจีนในการผลิตน้ำประปาโดยมีโรงผลิตน้ำประปาหลักตั้งอยู่ที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม
1
แม่น้ำท่าจีน และโรงผลิตน้ำประปาบางเลน
ตามสัญญาฯ นี้จะมีการรับซื้อน้ำประปาขั้นต่ำ (Minimum Order Quantity: MOQ) โดยเริ่มต้นที่ 200,000 ลบ.ม./วัน ในปี 2547 และมีการปรับเพิ่มตามสัญญา รวมถึงทำสัญญาแก้ไข จนมาถึงปัจจุบันในปี 2565 มีปริมาณการรับซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 354,000 ลบ.ม./วัน
นอกจากเรื่องของ MOQ แล้ว สัญญาซื้อขายฉบับนี้มีลักษณะสัญญาแบบ Build-Own-Operate (BOO) โดย TTW เป็นผู้ก่อสร้างระบบผลิต-ส่งจ่ายน้ำประปา และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด โดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคู่สัญญาหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง
Image Credit: www.exposed2013.com
ด้านราคาขายน้ำประปา TTW สามารถปรับได้ทุกวันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี โดยการอ้างอิงจาก CPI (Consumer Price Index) ของภาคกลางในเดือน ธ.ค. และ พ.ย.
ด้านความต้องการใช้น้ำประปาซึ่งได้รับการคาดการณ์จาก บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศไทย) ประมาณการว่าในพื้นที่นี้ ณ ปี 2577 จะมีความต้องการใช้น้ำประปาสูงถึงประมาณ 800,000 ลบ.ม./วัน
โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก TTW จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบนขึ้นอีกหนึ่งแห่งให้เป็น Backup Plant ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2560
มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลบ.ม./วัน และสามารถขยายกำลังการผลิตในอนาคตได้สูงสุดถึง 400,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากนับรวมกำลังการผลิตน้ำประปาของทั้ง 2 โรงผลิตฯ ณ ปัจจุบันแล้ว จะสามารถผลิตได้สูงสุด 540,000 ลบ.ม./วัน
TTW Company Presentation: Q1'2022, page 16
โดยโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบนแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane) ในระบบการกรองแบบ Ultrafiltration (UF) มาใช้เพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาในช่วงที่คุณภาพน้ำดิบเสื่อมโทรมมาก คู่ขนานกับระบบการผลิตเดิมแบบ Conventional ที่ผ่านมาตรฐาน World Health Organization (WHO) อยู่แล้ว
นอกจากการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาในพื้นที่นครปฐม-สมุทรสาคร แล้ว TTW ยังมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ซึ่งทำธุรกิจลักษณะเดียวกันแต่อยู่ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงสุด 488,000 ลบ.ม./วัน
TTW Company Presentation: Q1'2022, page 13
อีกทั้ง TTW ยังได้ซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) รวมถึงยังมีสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย กับบริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด (ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้, ชลบุรี และระยอง) ซึ่งดำเนินงานโดยอีกหนึ่งบริษัทย่อยได้แก่บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO)
นอกจากธุรกิจด้านน้ำแล้ว TTW ได้กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจโดยได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) อยู่ 24.98% (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2565)
ซึ่ง CKP เป็น Holding Company ที่ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอีกหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ Mega Trend ที่มีความยั่งยืน
TTW Company Presentation: Q1'2022, page 12
สำหรับวันนี้หวังว่าจะได้ทำความรู้จักกับ TTW กันมากขึ้นแล้ว....
แล้วมารู้จักกันมากยิ่งขึ้นในบทความครั้งหน้า ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
2ถูกใจ
12แชร์
6.4Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เรากำลังอยู่ในสังคมที่ตอแหล ผมขอโทษที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ แต่มันเป็นความจริงนะครับ คนไทยส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะ ที่โดนบังคับ เฉยจนชิน เห็นแต่ทำเป็นไม่เห็น หากไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ยุ่ง ไม่สน ไม่เสือก รู้แต่ไม่พูด เงียบเข้าไว้ จะได้ไม่เดือดร้อน ต้องทำเป็นไม่ได้ยิน แกล้งโง่เพื่อจะได้อยู่รอด เพิกเฉยต่อสิ่งที่ผิด เพื่อให้มีชีวิตต่อไป แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ไม่มีเสียง เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่กล้าพูดความจริง ทำ เพราะคนอื่นเขาทำ ชอบ เพราะคนอื่นเขาชอบ เกลียด แบบไม่มีเหตุผล รัก แบบไม่ต้องหาคำอธิบาย อ่อนน้อมต่อผู้มีอำนาจที่สูงกว่า เพื่อให้ตัวเองอยู่รอด แล้วกอบโกยความสำเร็จจนร่ำรวย หากใครทำได้ก็เป็นที่ชื่นชม และได้รับการอวย
   สรุปทุกฟีเชอร์บน Blockdit ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ตลอดปี 2022 ตลอดปี 2022 ผู้ใช้งาน Blockdit คงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มทั้งด้าน Feature และ UX/UI
   "Imposter Syndrome" จะทำอย่างไรให้หยุดคิดว่าตัวเองไม่เก่ง | MM Remaster EP.112 “ทำไม่ได้หรอก” “ทำไมคนอื่นเขาเก่งกว่าเราหมดเลย” พอทำงานไปสักพัก หรือหลังถูกเลื่อนตำแหน่ง คนทำงานมักจะเจออาการคิดว่าตัวเองไม่เก่ง หรือ "Imposter Syndrome" จนทำให้ขาดความมั่นใจ และไม่มีความสุขในการทำงาน แต่ Imposter Syndrome นี้คืออะไร เป็นโรคร้ายจริงๆ หรือไม่หรือเราคิดไปเอง มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วจะแก้ไม่ให้รู้สึกแบบนี้ได้อย่างไร วันนี้ อั้ม ศุภกร จะพาไปทำความรู้จัก วิธีดูแลตัวเองจาก Imposter Syndrome และวิธีที่องค์กรจะช่วยพนักงานได้ รับฟังพร้อมกันได้ใน MM Remaster EP. นี้ #missiontothemoon #missiontothemoonpodcast #theremasterproject
   หรือ AI กำลังจะกลืนกินแม้กระทั้งวงการนางแบบ ?? ภาพที่เห็นคือหญิงสาวที่ถูกสร้างโดย AI ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า The Realist
   ดูทั้งหมด