4 มิ.ย. 2022 เวลา 00:26 • ความคิดเห็น
ผมว่าการคิดว่าจะทำยังไงให้เลิกคิดมาก ก็เป็นหนึ่งในการคิดมากนะครับ
ถ้าอยากเลิกจริงๆผมว่าก็ไม่ต้องคิดจะเลิกแล้วเพิ่มความภูมิใจและชื่นชมที่เราคิดมากจะดีกว่านะครับ
โฆษณา