4 มิ.ย. 2022 เวลา 02:59 • ความคิดเห็น
อย่าไปกังวลเลย ในอนาคต เทรนที่มาคือ การกินน้อย ไม่เน้นปริมาณ เพราะทุกคนรู้หมดแล้ว ว่าอาหารมากมายเป็นต้นเหตุให้ป่วย อาหารขยะ อาหารปนเปื้อน ที่ยังอยู่ได้ เพราะคนยังคุ้นเคย อีกไม่นานล้มป่วยติดเตียงกันมากขึ้น รุ่นลูกหลาน เห็นตัวอย่างชัด ก็จะลดละเลิก ไม่กินแบบมักง่ายไปเอง
จะหนักแค่มื้อเดียว เท่านั้น
โฆษณา