4 มิ.ย. 2022 เวลา 05:17 • ความคิดเห็น
ส่วนใหญ่อาการคิดมากมีสองอาการ
คิดถึงแต่สิ่งที่ผ่านไปแล้ว
กับ คิดถึงแต่สิ่งที่ยังไม่เกิด
และต้นเหตุหลักๆ ของความคิดมากทั้งหลายทั้งปวงคือ
"ความกลัว" กลัวอย่างนั้นอย่างนี้ กลัวพลาดกลัวไม่เป็นอย่างที่หวัง กลัวๆๆ ไปหมด
มีภาษิตนึงกล่าวว่า คนกล้าตายครั้งเดียว
แต่คนขลาดตายแล้วตายอีก
ดังนั้นอดีตผ่านไปแล้ว แก้อะไรไม่ได้
อนาคตยังมาไม่ถึงทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน
จงใช้ชีวิตแบบคนกล้า ทำปัจจุบันให้เต็มที่ โฟกัสปัจจุบัน ผิดแล้วจำ ถ้ามันเกิดอีกจะได้ไม่ทำ เราก็จะเลิกคิดมากไปเองโดยอัตโนมัติ
โฆษณา