4 มิ.ย. 2022 เวลา 06:39 • ความคิดเห็น
ถ้ามองที่ภายนอก คืออายุกับร่างกาย
ถ้ามองที่ภายใน คือวุฒิภาวะ เช่น ภาวะทางอารมณ์ (EQ) การผ่านโลก การผ่านประสบการณ์ชีวิต
ถ้ามองเเบบ เซนซิทีปซะหน่อย อารมณ์จะเหมือน อารมณ์ ความรู้สึกของเด็ก เเละ หลักการเเละเหตุผลของผู้ใหญ่ ถ้าเหตุเเละผลมากเกินไปใช้ผิดจุดมันก็ไม่ต่างกับคนไร้หัวใจ ส่วนถ้าใช้เเต่อารมณ์เเละความรู้สึกของตนมากเกินไปในการตัดสินคนทั้งโลก มันก็ไม่ต่างกับเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง
โฆษณา