ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่า เด็ก กับ ผู้ใหญ่ ต่างกันที่ตรงไหน ?
3 มิ.ย. 2022 เวลา 02:53 • ความคิดเห็น • 21 คำตอบ
ถ้าหากเราตัดเรื่องทางกายภาพ เช่น ขนาดของร่างกาย อายุ ออกไป คุณคิดว่า เด็ก กับ ผู้ใหญ่ ต่างกันตรงไหน?
คำตอบ (21)