ประสบการณ์ และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองค่ะ
ถ้าไม่มี ก็ไม่ต่างกัน และไม่ควรได้รับความเคารพในฐานะเป็นผู้ใหญ่ค่ะ
171 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา