25 ม.ค. 2023 เวลา 03:27 • ความคิดเห็น
❤️❤️ม อ ง ด้ ว ย หั ว ใ จ❤️❤️
.
เด็กน้อยน่ารักคนนี้ เขาไม่รู้หรอกว่า ..
สิ่งที่เขาพยายามช่วยเหลือ มันคือรูปปั้น
และเขาไม่รู้หรอกว่า ..
รูปปั้นถูกประดับตกแต่งเอาไว้
เพียงเขามองครั้งแรก …
คุณธรรมจิตใต้สำนึก บอกเขาว่า
ยังมีผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือ
เขาไม่รั้งรอ! ที่จะเข้าช่วยเหลือ
การมองอะไรด้วยหัวใจ …
1
เป็นการแบ่งปันความหวังและกำลังใจ
เป็นพลังเบื้องลึก กลั่นจากความรู้สึกภายใน
จะเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของตัวเอง
ในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำอยู่
จงมองโลกด้วยหัวใจของเด็กๆ …
แล้วชีวิตเราจะสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม
โฆษณา