ถ้าทางกายภาพก็ขนาด 😂
แต่ถ้าภายในก็น่าจะเป็นหลักในการตัดสินต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งฮ่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา