6 มิ.ย. 2022 เวลา 05:45
🐎🐎🐎
Ford Mustang ได้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายน ของปี 1964 ของโครงการ T-5 Project
  • โดยเริ่มแรกก่อนการอนุมัติให้เริ่มผลิตโปรเจ็ค Mustang เป็นโปรเจ็คลับที่มีชื่อว่าสเปเชี่ยล ฟัลคอน ที่ทางวิศวกรและทีมออกแบบร่วมมือกัน แต่ทว่า ท... อ่านต่อ
โฆษณา